Billedet viser en flok personer, der venter ved et fodgængerfelt.
Vores fokus er på værdiskabelse hos borgeren. Foto: Daryan Shamkhali, Unsplash

DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus. Vi arbejder for at forbedre den offentlige velfærdssektors ydelser og samspil ved at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden og individuelt tilpassede indsatser - til gavn for borgerne.

Vi afprøver løbende nye metoder og skræddersyr projekter efter dit behov. Få et overblik over vores medarbejdere eller hvad vi tilbyder.