billede af figurer der er formet som mennesker
DEFACTUM har gennem mere end ti år arbejdet med monitorering af borger-/patientforløb. Foto: Søren Sander

Monitorering af borger-/patientforløb i kommuner, på hospitaler og i almen praksis sker med henblik på at følge kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser, der tilbydes i de tværsektorielle forløb.

Monitoreringssystemerne omfatter følgende tre områder:

  • Sundhedsfaglige data - HjerteKom
  • Patient-/borgerrapporterede data – Monitorerings- og Evalueringsværktøjet MoEva
  • Registerbaserede data – Monitorering af Forløbsprogrammer (MAF)

HjerteKom

Formålet er at indsamle sundhedsfaglige data om den ikke medicinske fase 2 hjerterehabilitering i kommuner, med henblik på at

  • Danne grundlag for vurdering af rehabiliteringens kvalitet (over tid og mellem enheder)
  • Optimere kvaliteten af den kommunale hjerterehabilitering ved at give feedback
  • Genere ledelsesinformation

Læs mere om HjerteKom.

MoEva

Formålet er at indsamle Patient Rapporterede Oplysninger om forebyggelses- og sundhedstilbud i kommuner og på hospitaler, med henblik på at

  • Følge borgere/patienter på tværs af forskellige sundhedsudfordringer og sygdomsområder
  • Danne udgangspunkt for dialog med borgeren
  • Bidrage til forbedringsarbejde, prioritering af indsatser og målstyring

Læs mere om MoEva.

Monitorering af Forløbsprogrammer

Med henblik på at følge implementeringen af forløbsprogrammer i Region Midtjylland blev det besluttet, at der løbende og systematisk skulle monitoreres på indikatorer med udgangspunkt i evidensbaserede anbefalinger i forløbsprogrammerne. Sundhedsprofessionelle fra almen praksis, hospitaler og kommuner udvalgte meningsgivende indikatorer for hjertesygdom (AKS), KOL og type 2 diabetes, som efter politisk godkendelse i 2012 blev udgangspunkt for udvikling af et tværsektorielt monitoreringssystem.

Læs mere om Monitorering af Forløbsprogrammer - MAF.