DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus i Region Midtjylland og er en del af den offentlige sektor. DEFACTUM har via sit organisatoriske tilhørsforhold naturlig adgang og indgående kendskab til velfærdsområderne social, sundhed og arbejdsmarked.

Som forsknings- og konsulenthus i Region Midtjylland er regionens målbilleder og ledelses- og styringsgrundlag pejlemærke for vores opgaveløsning. Målbillederne og ledelses- og styringsgrundlaget kan findes her: www.rm.dk.

Forsknings- og udviklingsstrategien er bygget op af en række afsnit, der omhandler centrale fokusområder, der understøtter DEFACTUMs vision for forskning og udvikling. Under hvert fokusområde er beskrevet en strategisk målsætning og nogle handlinger.

Fokusområderne er:

  • Anvendelse
  • Brugerinvolvering
  • På tværs
  • Partnerskaber
  • Kompetencer
  • Fundraising
  • Infrastruktur

Strategien er primært tænkt som et redskab til den videre udvikling af DEFACTUM, men kan også bruges til at kommunikere DEFACTUMs aktiviteter til eksterne parter.

Strategien suppleres af prioriterede forsknings- og udviklingstemaer, som er beskrevet i handleplaner for afdelingerne i DEFACTUM.

Strategien vil blive evalueret i 2022.