billede af en sygeplejerske foran en masse skærme og computere
Vi vurderer den teknologi du bruger i sundhedsvæsnet. Foto: Niels Aage Skovbo 

DEFACTUM har mange års erfaring med at gennemføre MTV-projekter, og er tovholder for det fælles regionale MTV-samarbejde i Danmark.

MTV er en forskningsbaseret vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende konkrete medicinske teknologier i sundhedsvæsenet. I en klassisk MTV vurderes fire hovedområder: patient, økonomi, organisation og teknologi, men indholdet kan vægtes forskelligt afhængigt af bestillerens aktuelle behov. MTV’en har til formål at bidrage til kvalificerede beslutningsgrundlag for politikere, administratorer og andre, der skal tage beslutninger om brug af ny/eksisterende teknologier eller eventuelt udfasning af en teknologi.

En MTV er typisk baseret på primær såvel som sekundær forskning herunder en struktureret gennemgang af eksisterende forskning, fx metaanalyser og reviews. Det konkrete genstandsfelt, evidensniveau, budget og tidsramme afgør, hvordan vi udformer en MTV, der kan spænde fra kvalificerede beslutningsoplæg af ca. én måneds varighed til en bred MTV, hvor tidshorisonten er op til 1 år.


En MTV kan fx belyse spørgsmål som

  • hvad er de kliniske effekter og risici af sundhedsteknologien?
  • kan man forvente, at patienternes livskvalitet, sociale eller beskæftigelsesmæssige situation bliver påvirket af sundhedsteknologien?
  • kan de nuværende fysiske rammer rumme den konkrete sundhedsteknologi, og er de personalemæssige kompetencer til stede?
  • hvilke konsekvenser får sundhedsteknologien for andre afdelinger og sektorer?
  • giver sundhedsteknologien mest mulig sundhed for pengene?

Kontakt os for mere information

Vi er altid interesserede i at indgå i nye projekter. Du er velkommen til at kontakte os for flere informationer og rådgivning i forhold til en konkret opgave.